Lawrance of Arabia

Lawrance of Arabia
(Okuma Süresi: 6 - 11 dakika)


İsrail’in Filistin üzerinde uyguladığı insanlık dışı baskı, abluka ve orantısız güç kullanımı insanlıktan nasibini almış her insan tarafından kınanır, kınanması lazım. İnsanlık ayıbıdır bu, gerekçesi ne olursa olsun sivillere yönelik, sistematik bir soykırım uygulaması kabul edilemez.

Birleşmiş Milletler kararlarına, uyarılarına kafa tutmak, kabul etmemek ve uymamak bu fani dünya da sadece İsrail’in sahip olduğu bir ayrıcalıktır.

İki satır kuru ve ılımlı kınama metni ile günümüz dünyası İsrail’in yaptığı saldırılara göz yumarken, 1915 yılında olduğu iddia edilen ve sadece politik ve uluslararası baskı amacıyla kabul edilen sözde Ermeni Soykırımını tanımak iki yüzlülükten başka bir şey değildir.

Yıllarca pkk terör örgütü ile mücadele ederken, müttefikimiz gibi gözüken, ulusal sınırlarımız içerisinde kurduğu üslerden kaldırdığı uçaklarla terör örgütüne yardım ve yataklık yapan emperyalizmin öncüsü Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi olarak adlandırdığı ve bölgesel kaos çıkartarak, Arap Baharı ayaklanmalarını finanse ve organize edip, sizi diktatörlükten kurtarıyorum demokrasi getireceğim ayağı ile Arap ülkelerini kaosa sürükleyerek milyonlarca insanın kanına sadece ve sadece Siyonist İsrail’in Büyük İsrail Devleti hayalini gerçekleştirmek için girdiler, girmeye de devam ediyorlar.

Bütün gelişmiş Avrupa ülkeleri de bunu seyrediyor.

Çünkü paranın musluğu Siyonist iş adamlarının elinde, biliyorlar ki musluk kesilirse dengeler bozulacak ve büyük sıkıntı yaşayacaklar. Bir diğer neden de Ortadoğu’nun yer altı zenginliği, siyah elmas PETROL. Herkes bu senaryoda yer alarak pastadan pay almanın peşinde.

Türkiye bütün bunların neresinde peki?

Ortadoğu uzmanı falan değilim, öyle bir iddiam da yok, okuduğumu anlayıp yorumlamaya çalışıyorum sadece ve benim anladığımdan ortaya çıkan tek şey Türkiye’nin iki ucu pis bir değneği tuttuğudur.

Nüfusun %98’inin Müslüman olduğu bir ülkede muhafazakâr oylarla iktidara gelip, onların oyları ve desteği ile iktidarda kalmış bir hükümet tabanının ve seçmeninin beklentilerini karşılamak zorunda ama aynı zamanda zaten arapsaçına dönmüş, uluslararası arenada destekçisi kalmamış, dışlanmış bir ülke olarak da ince bir çizginin üzerinde durmak zorunda.

Filistin meselesi deriz yılardır ama hiçbir Müslüman ülkenin bu konuda direk olarak İsrail’e karşı bir şey yaptığını, söylediğini görmedim. Suudi Arabistan, İsrail’le normalleşme sürecine girmişti Amerika’nın isteği ile, hadi kınasın da görelim bakalım ne kadar Müslümanlar.

Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı sistematik soykırımı da kastederek, sözde Filistin Devlet Başkanı Abbas, pandemi sürecinde Çin’in gönderdiği yardımlara karşılık olarak Çin’in Sincan Özerk Bölgesi ve Hong Kong’taki temel çıkarları ile ilgili diğer konularda meşru konumunu desteklemeye devam edeceğiz.”  diyebilecek kadar iki yüzlü ve sahtekar olabiliyor. 

Yani, Türkiye olarak Filistin’e yaptığın yardımların hiçbir önemi, hatırı yok onların nezdinde. Sen vatandaşının rızkından kesip para yardımı yapacaksın, kendi vatandaşının aşılaması bitmeden borç harç aldığın aşıları Filistin’e göndereceksin, İsrail’in her saldırısında binlerce insanın sokağa dökülerek din kardeşlerine destek çıkıp İsrail’i lanetleyecek ama onlar seni her seferinde sırtından bıçaklayacak.

20 Şubat 2020 de bir yazı paylaşmışım. O yazıyı aynen koyuyorum buraya, okumadıysanız okuyun, okuduysanız bir kere daha okuyun.

Hainliğin ve İhanetin Arapçası

Şerif Hüseyin İstanbul’da 1854 te dünyaya geldi. Osmanlı hanedanı ile olan ilişkileri sayesinde hem kendisi hem de çocukları Osmanlı tarafından türlü görevlerle ödüllendirildiler. Osmanlı’nın nispeten güçlü olduğu dönemlerde saygıyı eksik etmeyen Hüseyin ve çocukları I. Dünya savaşı sırasında İtilaf devletleri karşısında zor durumda kalmalarıyla beraber hainliğin türlü çeşitlerini göstermeye başladılar.

Şerif Hüseyin’in 6 oğlu ve 3 kızı vardı. Altı oğlunun en meşhurları Suriye ve Irak kralı olan oğlu I. Faysal, Ürdün kralı olan oğlu I. Abdullah ile Mekke’nin büyük Şerifi ve Hicaz kralı olan oğlu Ali’dir. Şerif Hüseyin ve çocukları yaptıkları ihanetin bedelini ağır ödediler.

Arap coğrafyasını Osmanlı'dan koparan Şerif Hüseyin sürgünde öldü. Bir oğlu ameliyat masasında kaldı, biri otomobil kazasında öldü, bir diğeri paramparça edildi. Kurşunlanan da oldu, deliren de.

Bilindiği üzere ittihatçıların Abdülhamid Han'ı devirmesinden hemen sonra göz hapsinde tutulan Şerif Hüseyin İstanbul'dan Mekke'ye gönderilmişti.

Şerif Hüseyin bir yandan Mekke’de Arapların tek kralı/emiri olmak adına Suudi ve Vahabilerle çarpışırken bir yandan da Cemal Paşa’nın yanında görev yapan oğlu I. Faysal’dan aldığı istihbarat bilgileri ve Lawrence’in de desteği ile Osmanlı’ya karşı isyan hazırlığına girişiyordu.

Şerif Hüseyin, burada İngiliz kaynaklı bazı ayaklanma faaliyetlerinde bulunmuş ve bölgeyi kısa sürede alt üst etmişti. Birinci Dünya Savaşı'na giren zor durumdaki Osmanlı'yı içten çökertmek isteyen İngilizler, Lawrance üzerinden planlar kurgulattırmış ve Hz. Muhammed'in soyundan geldiği iddia edilen Hüseyin’in hep istediği "Büyük Arap İsyanı" hayalini Lawrance'nin sağladığı finansman ile gerçekleştirmişti.

Arap İsyanı hayali için harekete geçen Şerif Hüseyin, yoldaşı Lawrance'dan aldığı altınlar ile bölgede ayaklanmaya teşvik hareketi başlattı. 1916 yılında kendini Hicaz kralı ilan eden Hüseyin, sonrasında “isyan” ve “cihad” bildirisi yayınlayarak ‘‘...Türkler dinden çıktılar. ...Araplar'ın Türkler’e karşı cihadı farzdır...’’ diyordu. Yani Hüseyin, haçlıların İslam'a açtığı savaşta Müslümanları, Müslümanlara vurdurmak için harekete geçmişti.

1916 tarihinde Çanakkale’de hezimete uğrayan İngiltere ve Fransa, Osmanlı’nın başına çorap örmek amacıyla beraber anlaşarak Arap halkı üzerinde kışkırtmalarda bulunup Osmanlı’ya karşı isyan hazırlıkları yapıyordu. Bunların ilk hareketi Hicaz Emiri Şerif Hüseyin’in Lawrence ile beraber hareket ederek Osmanlı’ya saldırmalarıydı. Diğer hareket de Şerif Hüseyin’in İngiltere’nin Mısır Valisi Mc Mahon ile yazışmalarla anlaşarak bir Arap birliği oluşturmaya çalışmasıydı. İngiltere’nin Mısır birlikleri Şam’ı işgal edince I. Faysal ağzının suları akarak krallık hayalleri ile Şam'a gelmişti. İngiltere ve Fransa’nın aralarındaki sözleşme sonrasında Suriye Fransızlara kaldı.

Ancak Faysal bunu kabul etmiyordu. Faysal, İngiltere’nin de desteğini alarak 5 Ekim’de General Allenby’nin izniyle bir Arap hükümeti kurduğunu ilan etti. Fransızlar İngiltere tarafından aldatıldıklarının yeni farkına varmışlardı.

Paris Barış Konferansı'nda alınan bir kararla Suriye Fransızlara terk ediliyor ancak Musul ve Kerkük İngiltere Mandasına bırakılıyordu. Bu yüzden Faysal'a teslim olması teklif edildi. Faysal dirense de kısa süreli topçu atışları sonrası Fransızlara teslim olmayı kabul etti.

İngiltere’ye çağrılan Faysal’a Irak Krallığı teklif edildi.

Faysal, İngilizler tarafından Irak'ta kurulan yeni krallığın başına geçirildi ve Irak’ın ilk kralı oldu. İngiliz destekçilerin sayesinde sağladığı bu avantajın tarihi Ağustos 1921. Tam da Sakarya Savaşı öncesi.

İyi ki Faysal bu kadar satılık bir adamdı. Aksi takdirde Mustafa Kemal Paşa, Fransızları, İngilizlere karşı kışkırtamayabilir ve Lozan'a kadar Fransız desteğini alamayabilirdi. Nitekim Faysal, Cihan Harbi sonrası Fransızlara bırakılan Suriye'de bağımsızlık ilan etmiş ve tarihinde ilk kez Fransızlara karşı savaş açmıştı. Elbette bu savaşı kaybetti. Fakat gelin görün ki Cihan Harbi'nde Fransa'nın en yakın müttefiki olan İngiltere, bu satılık adamın elinden tutmuş ve Irak'ın başına getirmişti. Buna karşılık Mustafa Kemal Paşa, kurmaylarını derhal Fransa'ya göndermiş ve İngiltere'ye karşı Fransa'yı kışkırtmıştır. Fransızlar, İngilizlerin yaptığı bu yamuğu, attığı bu kazığı asla unutamadı ve Türklere olan yakın politikasından asla taviz vermedi. Faysal kazığına karşılık Fransızlar, Kemal Paşa'yı desteklemişti. Buna Lozan süreci de dahildir. Bu olaylar, bizzat Kemal Paşa'nın dehasının, devlet adamlığının, askerî ve uluslararası kabiliyetinin bir eseridir. Bunu başka bir isim yapamaz, cesaret bile edemezdi.

Şerif Hüseyin’in diğer oğlu I. Abdullah da babasına yardımcı olarak onun Mekke Şerifi ve Hicaz Emiri olmasında katkılarda bulunmuştu.

1916-18 Arap İsyanı sırasında I. Abdullah Güney Cephesi Arap kumandanı olarak atanmıştır. I. Abdullah görevine 10 Haziran 1916 tarihinde Osmanlı Birliği'ne Taif saldırısı yapılırken başlamıştı. Osmanlı Birliği 3000 kişiden ve 75 adet ağır tüfekten oluşmaktaydı. I. Abdullah 5000 kişilik kabile mensubunu üzerlerine saldırttı ancak onlara tam saldırı kapasitesi ile saldıracak silahlar vermedi. Bunun yerine şehri kuşattı. Temmuz ayında Mısır'dan, Mısır ordusu mensuplarından oluşan bir takviye kuvvet onlara destek vermeye geldi. 16 Temmuz günü, topçu atışları başladı ve 22 Eylül 1916 tarihinde Osmanlı Birliğinin teslim olmaktan başka çaresi kalmadı. Daha sonra Medine kuşatmasına katılmış ve Güney ve Kuzey tarafından 4000 kişilik bir kuvvet ile Medine'yi kuşatmıştır. 1917 yılının başlarında, Çöl'de bir Osmanlı Konvoyunu pusuya düşürerek Bedevi kabilelerinden Osmanlı Padişahına gönderilmek istenen 20.000 pound değerindeki altına el koymuştur. 1917 Ağustos’unda ise, I. Abdullah Hicaz Demiryolu ’nu sabote etmek üzere Fransız kumandan Muhammand Ould Ali Raho ile yakın işbirliği içerisine girmiştir. I. Abdullah'ın İngiliz Kumandan Lawrence ile ilişkileri iyi değildi ve Lawrence Hicaz'daki zamanının çoğunu Kuzey Cephesi Arap Kumandanı I. Abdullah'ın kardeşi I. Faysal'a hizmet ederek geçiriyordu. 1921 tarihinde İngiltere tarafından Ürdün Kralı olarak atandı.

Gazeteci Murat Bardakçı'nın 1999 yılında kaleme aldığı bir köşe yazısına Hüseyin'in akıbeti ve büyük korkusu şu sözlerle ifade edildi: "Kendisi için rivayet edilen bir kıssada ölüm döşeğinde sayıklarken ‘Osmanlı'ya kılıç çekmemeliydim’ dediği ve lânete uğrama endişesi içerisinde olduğu belirtilirken, bu pişmanlık ve endişe dolu cümleler yıllar sonra haklılık payını ortaya çıkardı. Kendisinden sonra tahta geçen çocuklarıyla torunlarının hiçbiri yataklarında can veremedi..."

Daha öncesinde Hüseyin'in yaşamı sırasında yine Lawrance ve İngilizlerin desteği ile Suriye Kralı yapılan Faysal, Irak'ta da krallık yapmış, 1933 yılında İsviçre'de girdiği basit bir cerrahi müdahale sırasında hayatını kaybetmişti.

Yerine geçen oğlu Gazi'nin hükümdarlığı altı sene devam etti ve o da 1939'da bir otomobil kazasında can verdi.

Gazi'nin oğlu İkinci Faysal ise, 1958'deki darbede ailesiyle beraber parça parça edildi.

İngilizler'in Şerif Hüseyin'in çocuklarına peşkeş çektiği Arap toprakları da yine o kavme yâr olmadı. Hüseyin'in 1921'de Ürdün Kralı ilan edilen oğlu 1951 yılında Kudüs'te kurşunlanırken, onun da oğlu olan Talâl akıl hastalığı geçirerek delirdi ve tahttan indirilerek yerine Hüseyin getirildi. Meczup kral İstanbul'a yollanırken, Ortaköy Şifa Yurdu'na kapatıldı ve 1972'deki ölümüne kadar tam 19 sene orada yaşadı.

Aradan geçen bunca zamana rağmen bu topraklar hala ihanetin, hainliğin bedelini ödemekteler.


Vedat Ali Bayrak 
VaB Logo

Comments powered by CComment

Image

Sitemizde yer alan fotoğraflar yazarların kişisel albümlerinden, Unsplash | Pxhere ve internet ortamından dan alınmıştır. Kullanım ve telif hakları fotoğraf sahiplerine aittir.

 

Publish modules to the "offcanvas" position.

X

oooopps

No right click