İslamın Dönemleri ve Değişen Hükümleri

İslamın Dönemleri ve Değişen Hükümleri
(Okuma Süresi: 2 - 4 dakika)

Dünya tarihi Hristiyanlık, Musevilik gibi dinlere ev sahipliği yapmıştır. İslamiyet bu dinlerin sonuncusu ve sadece inandıkları değerler ve inançlar için başlangıçta savaşan fakat her zaman uzlaşmacı olan bir dindir(!) İslamiyet, diğer dinlerde de olduğu gibi, özünü ve saflığını maalesef koruyamamıştır. 

İslamın BİRİNCİ dönemi
(M.610-660,Hz.Muhammed ve Sahabe devri); Hz.Muhammed'in bilgi ve hüküm kaynağı, aklı ve Kur'an-ı Kerim'di. Sahabe'nin bilgi ve hüküm kaynağı ise; Kur'an-ı Kerim ve kendi aklıselimleri idi.

İslamın İKİNCİ dönemi
(M.660-761); İslamın hüküm kaynağı Hadisler oldu. Hadisler Kuran'ın önüne geçti. Ve bu dönem yüzbinlerce hadisin uydurulduğu dönemdi. Bu uydurma hadislerin temel felsefesi ise, mevcut saltanat düzenini, -ganimet için saldırı- düzenini ve İslamiyeti Hz.Muhammed'in öğretilerinde, uygulamalarında değil, şekillerde ve ibadetlerde arama anlayışını hakim kılmaya yönelikti. Hak ve adaletin tedavülden kaldırıldığı dönemdi.
Düşünün ki, Hanefi mezhebinin kurucusu, en büyük din alimi Ebu Hanife, o dönemde "sahih olan(doğru) en fazla 17 hadis vardır, gerisi uydurmadır" derken, bu dönemin siyaset ve din adamları, toplumu 600 bin uydurma hadisle yönettiler.

İslamın ÜÇÜNCÜ dönemi
(M.767-864); Mezhep imamlarının ortaya çıktığı dönemdi. Hadislerle beraber, Mezhep imamlarının içtihatları ve fikirleri, İslamın en önemli hüküm ve bilgi kaynağı yapıldı. Kuran'ın özünü geri plana itti.

İslamın DÖRDÜNCÜ dönemi
(M.864-1928); Taklit ve nakil dönemi oldu. Kuran tümüyle rafa kaldırıldı.Hadisler ve Mezhep imamlarının içtihatlarının binlerce uyduruk versiyonları İslamiyetin hüküm ve yargı kaynağı yapıldı.

Bu toplam 1300 yıllık dönemde, saltanat, saray ve ganimet mücadelesine dayalı İslam anlayışına karşı çıkanlar da çok oldu. Ancak bunlar en şiddetli şekilde cezalandırıldı.

İslamın BEŞİNCİ ve en önemli dönemi
Atatürk sayesinde, Müslümanlar, Yaradan ile, Kuran'ı Kerim ile ve Hz. Muhammed'in gerçek öğretileriyle tekrar buluşturuldu. Kuran Türkçe'ye çevrildi. Nakilciler, taklitciler, sahtekarlar, din satanlar aradan çıkarıldı. Kuran raftan indirildi, içi açılıp, ne dediği Milletin kendi dilinden Türk Müslümanlarca öğrenilmeye başlandı.

Tabi ki bundan rahatsız olan, aracılar, taklitciler, nakilciler, uyduruk hadisçiler ve dinden menfaat sağlayan tüm sahtekarlar, güçlerini birleştirdiler. Fırsat bekleyen düşmanlarla da anlaştılar.

Ve 21. yüzyılda, hem Türkiye'de hem de tüm İslam dünyasında, İslamiyete en karanlık dönemini yaşattılar. İslam dünyasını, tam da İslam düşmanlarının, küresel işgalcilerin yazıp yönettiği senaryoya uygun olarak, bilimden, üretimden, akıldan, adaletten, eşitlikten uzaklaştırdılar. Tüm Müslümanları, küresel işgalcilerin sömürgesi yaptılar. Kendi ülkelerini yıkıp, halkın ortak gelir kaynaklarını, petrollerini küresel tefecilere teslim ettiler.

Kıyafetleri, ibadet şekillerini ve görüntüleri dinin temeli yapıp, İslamiyetin esas amacını unutturdular. İradelerini ve idarelerini, şeyhlerine, tarikat ve cemaat liderlerine terk etmiş yüz milyonlarca mürit oluşturdular. Artık her ülkedeki bir veya bir kaç tarikat ve cemaat, ABD ve Siyonizmin gizli desteğiyle, kendi ülkesini yıkabilecek kadar taraftar topladı.

Ortadoğunun en güçlü ordusuna sahip Irak ülkesini yıkıp düşmana teslim etmek için, bir KESNİZANİ tarikatı yetti.

Bağdat'ı ve Irak ülkesini hiç direnmeksizin, ABD askerlerine teslim etti. Hiç kimse de Irak ordusunun neden savaşmadığını anlayamadı. Çünkü en yetkililerinin tamamı, ABD kontrolündeki kürtçü, İslamcı, Kadiri tarikatının bir kolu olan, - Kesnizani- tarikatının müriti yapılmıştı.

Tarikat önderlerinin, "karşı koymayın" emri üzerine, ABD askerleri direnişsiz ülkeyi teslim aldı. Ve başladı ülkede bu işgale karşı koyma ihtimali olanları kitleler halinde öldürmeye.

2 milyona yakın, tamamı Müslüman ve çoğu Türkmen olan insanlar hunharca öldürüldü. Her şeylerine el kondu. Ortadoğuda dökülen tüm kanlar, İsrail'e toprak kazandırmak ve petrollerini Yahudi şirketlere teslim etmek için dökülüyor.

Bütün bunlar olurken, bir tek yahudi ölmüyor.

Neden?
Çünkü: Ortadoğu'da ve Türkiye'deki tüm islamcı cemaatler, İsrail tarafından yönetiliyor, İsrail politikalarına hizmet ediyor da ondan.
Bunu bilerek, siyasetinizi ve inancınızı buna göre yeniden düzenleyin.


Yazıyı hazırlayan : Kenan Özek


    Yazar Çizer

Comments powered by CComment

Image

Sitemizde yer alan fotoğraflar yazarların kişisel albümlerinden, Unsplash | Pxhere ve internet ortamından dan alınmıştır. Kullanım ve telif hakları fotoğraf sahiplerine aittir.

 

Publish modules to the "offcanvas" position.

X

oooopps

No right click